تبلیغات
پرسمان نماز - نظر قرآن درباه خواندن نماز در حالت کسالت چیست؟(آیه 142 سوره مبارکه نساء-نماز و کسالت)
نظر قرآن درباه خواندن نماز در حالت کسالت چیست؟(آیه 142 سوره مبارکه نساء-نماز و کسالت)
نوشته شده توسط علی عمارلو در ساعت 10:48 ب.ظ
منافقان می خواهند خدا را فریب دهند ،در حالی که او  آنها را فریب می دهدو همگان که به نماز بر می خیزند و با کسالت بر می خیزند و در برابر مردم ریائ ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند.
قرآن حکیم درباره کسالت و نماز در این حالت در سوره مبارکه نساء در آیه 142 این نکات را بیان می فرماید.
البته شایان ذکر است که :
کسالی،جمع کسلان است و به معنای:
کسی که گفته می شود که به کندی و با کسالت ،اکراه،و بدون نشاط و میل کاری را انجام می دهد می باشد

»
 
.
. ..
..
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ