تبلیغات
پرسمان نماز - چرا نماز ملاک قبولی یا رد اعمال دیگر است، یا این که چرا نماز ستون دین است ؟
چرا نماز ملاک قبولی یا رد اعمال دیگر است، یا این که چرا نماز ستون دین است ؟
نوشته شده توسط علی عمارلو در ساعت 08:00 ق.ظ

پرسمـــان نماز


این که نماز ستون دین است، به خواست و نظر انسان و انکار و قبول او بستگی ندارد، زیرا دین را اگر مجموعه ای بپنداریم و سازنده آن را پروردگار متعال بدانیم، خواست سازنده مجموعه بر این قرار است که این مجموعه بر این اصل (نماز) استوار باشد، مانند کسی که خانه ای می سازد و تمام استحکام و قوام خانه را بر یک ستون و یا دو ستون استوار می کند که اگر آن ستون یا ستون ها نباشد آن ساختمان در هم فرو می ریزد. قرآن درباره ی این که خداوند در کار و اراده ی خود باز خواست کننده ای ندارد، می فرماید:« لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون؛ (1)(خداوند) درباره ی اعمالی که انجام می دهد بازخواست نمی شود ولی آنان بازخواست می شوند.»
از سوی دیگر، چون اراده الهی بر این امر قرار گرفته است، در صورت عدم تشریع نماز طبیعتا دینی بر پا نخواهد شد و این مسئله ای عقلی است؛ چنان که در طبیعت هم همین گونه است. در قرآن هرگاه از اعمال نیک سخن گفته شده، به نماز نیز اشاره شده است؛ گویی نماز صبغه الهی اعمال نیک است. با توجه به تأثیر نماز در امور دنیوی و معنوی و نقش نماز در بنای ایمان، مرز بین کفر و اسلام و نشانه دین و عروج معنوی، استواری دین به نماز کاملا منطقی و به جاست.
از سوی دیگر با توجه به سخن پیامبر (ص) و امام علی (ع)، که هر عملی از انسان تابع نماز اوست، می توان نتیجه گرفت که هرکس نماز را ضایع کند (چه با ترک و چه با سهل انگاری)، اعمال دیگر او ضایع و تباه است، زیرا کیفیت عمل انسان مشابه کیفت نماز اوست. از این رو، عملی که در تمام زمینه ها تأثیر دارد، در صورت نبودن یا حتی نقصان آن سایر اعمال نیز خدشه دار می شود. در یک تشبیه ظاهری، می توان نماز را به پاسپورت تشبیه کرد که تمام تدارک و تلاش مسافر با انبوه بار و هزینه های زیاد او، بدون داشتن این مجوز بیهوده و بی اثر است. همچنین مطابق احادیث و روایات، اعمال نیک کافر و بی نماز برای سعادت او مؤثر نخواهد بود، گرچه خداوند به لطف خود در تخفیف عذاب و آسایش های دنیایی آن ها را پاداش می دهد. در حالی که خداوند تنها اعمالی را که به نیت قرب او انجام شده باشد، می پذیرد:
« و من یعمل من الصالحات من ذکر أو أثنی و هو مؤمن فأولئک یدخلون الجنه؛ (2)
و هرکس عمل نیک انجام دهد، چه مرد یا زن، درحالی که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت می شوند. »
پی نوشت:
1. انبیاء ( 21)، آیه ی 23.
2. نساء (4)، آیه ی 124.

منبع: بهشت وصال

»
 
.
. ..
..
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ